منـــم کشــــاورز     گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان - درختان میوه ایران

گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان

تولید وفروش گیاهان آپارتمانی ونهال اصلاح شده پیوندی میوه ودرختان زینتی مثمر وغیر مثمر وگیاهان دارویی

همه چیز در مورد سیب درختی

 

سيب :

  سيب  :    ‍‍Apple   ؛       نام علمي  :    Malus Spp   ؛       خانواده  :    Rosacea   ؛       زيرخانواده :    Pomoidae

مقدمه :
     سيب از زمره اولين ميوه هائي است كه بشر از دوران قبل تاريخ و شـروع دوران كشت و زرع شناخت و مـورد استفاده قرار داده است. در طول قرون مختلف از اختلاط گونه هاي گوناگون و در داخل خود گونه ها، از بهم آميزي واريتته ها ارقام جديدي بوجود آمده اند .
     سيبهاي معــمولي كه مورد پرورش و كشت قرار گرفته اند بيشتر از گونه هاي Malus pumila  و Malus sylvestris ميباشندكه گونه اخير را دانشمند معروف لينه تحت عنوان Pyrus malus به حساب آورده است. نامهاي متداول M. pumila عبارتند ازM. communis و M. domestica
      اغلب ارقام از  M. pumila   مشتق شده اند.  سطح زيـر كشت  اين محصول در  استان اصفهان  بـر اساس آمارنامـه سال  81-80 ، 12828 هكتار (12621 هكتار  بارور  و 5207 هكتار نهال) و مناطق عمده توليد آن در استان، شهرستان سميرم ميباشد.
مشخصات :
     درخت سيب از جمله درختان سردسيري معتدل و برگ ريز يا خزان كننده ميباشد. جوانه ها تخم مرغي شكل با چندين فلس روي هم خوابيده، برگها اره اي يا كنگره اي در داخل جوانه ها از پهنا پيچيده يا لوله شده ، داراي گوشوارك ، گلهاي سفيد يا صورتي يا قرمز بصورت گرزن ، گلبرگها تا حدودي مدور و پرچمها 15 – 50 با بساكهاي معمولا´ زرد رنگ ، تخمدان تحتاني 3 - 5 حفره خامه 2 – 5 عدد در قاعده بهم چسبيده ، ميوه پوم معمولا´ بدون سلولهاي سنگي ، كاسه گل پايا ياخزان كننده است.
شرايط آب و هوايي :
     تنوع زياد سازگاري كليماي سيب، باعث گرديده است كه اين درخت وسيع ترين درخت كشت شده در منطقه معتدله باشد ، بعضي از ارقام در 70 روز ميرسند و  برخي ديگر 180 روز يا بيشتر وقت لازم دارند تا برسند. بعضي خيلي مقاوم هستند و  برخي ديگر نسبتا´حساس ميباشند.  بعضـي داراي نياز سرمايي طولاني و برخي ديگر يـك دوره خيلي كوتاه نياز به سرما دارند. به علت تنوع ژنتيكي ، عموميت دادن در مورد نيازهاي آب و هـوايي ويژه سيب را مشكل ميسازد ولـي بطور كلي نياز سرمايي سيب 1600 ساعت دمـاي زير ْ7  ساتيگــراد ميباشد. در زمستان اگر سردي هوا از ْ40-  ساتيگراد تجاوز نمايد صدمه زيادي به خود درخت و ريشه آن خواهد رسيد.
     از نظر عرض جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا در ايران درعرض جغرافيايي 37-36 درجه شمالي و در ارتفاعات 2000-1800 متر بهترين كيفيت را دارا مي باشد. درجه حرارت بين ْ21 تا ْ25  ساتيگراد براي اكثر ارقام سيب مناسبترين حرارت براي رشد متعادل ميباشد.  رشد ميوه در بالاي  ْ30  سانتيگراد و پائين  ْ6  سانتيگراد متوقف ميشود.
     درجه حرارتهاي خطرناك سرما برا ي ارقام متداول سيب در مراحل مختلف باز شدن گلها عبارتند از :
      درحالت غنچه هاي نيمه باز ( رنگ گلبرگ ها ديده نميشود)  ْ4- تا  ْ3-  سانتيگراد
      در دوران تمام گل  ْ2- تا  ْ5/1-  سانتيگراد
      در زمان تشكيل ميوه هاي جوان ( تازه از گل درآمده )  ْ2-  تا   ْ1-  سانتيگراد
شرايط خاك :
     بطـور كلـي ريشه سيب در مقايسه با ساير انواع درختان ميوه سردسيري به شرايط مرطوب و كمي هوا مقاومت بيشتري نشان ميدهد كـه البته درجه مقاومت آن در ارقام و گونه هاي مختلف متفاوت است ولـي اين بـدان معنـي نيست كـه به تصور مقـاوم بـودن ريشه سيب از مساعدكرن خاك از نظر تنفس و زهكشي غافل بود.  بافت خاك و قابل نفوذ بودن آن به هوا در كيفيت ميوه اثر مشهودي دارد، به همين جهت خاكهاي شني- رسي يا رس- شني را به خاكهاي سنگين رسي يا زياد سبك سنگلاخي و شني ترجيح مي دهند و بهترين خـــاك شني لــومي باعمق 5/2- 2 مـــتر و با زهكش مطلوب و قابليت نگهداري رطوبت  وPH  بين 8/6 - 5/6 است.
نحوه تكثير :
     روش معمول و متداول تكثير سيب كاشت بذر و انجام پيوند است كه در مورد پايه هاي رويشي ابتدا اين پايه ها از طريق خوابانيدن تكثير و سپس در محل خزانه گيري و پيوند مي شود. متداولترين روش پيوند در خزانه پيوند شكمي است.
     پايه ها عموما´شامل بذر سيب و پايه هاي پاكوتاه مالينگ و مالينگ مرتون ميباشد كه در استان اصفهان اكثر باغهاي پاكوتاه با پايه MM106 ميباشد.
ارقام عمده سيب در استان اصفهان
     رد دليشز، گلدن دليشز ، گلاب اصفهان ، گلاب كهنز ، سلطاني ، شفيع آبادي و اخيرا´ ارقام جديد شامل آيدارد ، فوجي ، گالا، پرايمرز ، دورنگ فرانسوي، رداسپار، گلدن اسموتي ، كه  بصورت الگويي و با پايه MM106  در منطقه كشت شده است.
آفات و بيماريهاي رايج سيب در استان اصفهان
     آفات :  كرم سيب ، شپشك واوي سيب ، كنه تارعنكبوتي ، شته ، ليسه
     بيماريها:  شانكرسيتوسپودايي ، سفيدك سطحي
     بيماريهاي فيزيولوژيك :  كمبود آهن و كمبود روي
ملاحظات :
     درتركيب كشت سيب بايستي ارقام گرده زا در باغ منظور نمود زيرا اين گياه نياز به ارقام گرده دهنده دارد. فاصله كشت بسته به نوع رقم ، پايه ، خاك و مديريت متفاوت ولي بطور كلي در پايه هاي بذري حداقل فاصله 5×5 متر و در مورد پايه هاي رويشي بسته به نوع پايه و ساير عوامل فاصله هامتفاوت است. در مورد پايه هاي رويشي علاوه بر پايه هاي مالينگ ميتوان پايه هاي ديگري نيز استفاده نمود.

 

عکسها سازمان جهاد کشاورزی استان

منبع        منم کشاورز ، نویسنده مهندس ظروفی  | 

 

Instagram:   imfarmer

تولید و توزیع مرغوبترین نهال های اصلاح شده پیوندی
و زیباترین گیاهان آپارتمانی
تولید و عرضه نهال :

هلو  شلیل  الو  زردالو  سیب  گلابی  گیلاس  آلبالو  گوجه سبز  خرمالو و...
در رقمهای مختلف ایرانی و خارجی
ودرختان غیر مثمر

نهالستان مهندس ظروفی:  ۰۹۱۲۵۴۵۲۲۴۸

------------------------------------


زیبایی گل درختان میوه

زیبایی گل درختان میوه مختلف

 

زیبایی گل درختان میوه مختلف

منبع        منم کشاورز ، نویسنده مهندس ظروفی  | 

 

Instagram:   imfarmer

تولید و توزیع مرغوبترین نهال های اصلاح شده پیوندی
و زیباترین گیاهان آپارتمانی
تولید و عرضه نهال :

هلو  شلیل  الو  زردالو  سیب  گلابی  گیلاس  آلبالو  گوجه سبز  خرمالو و...
در رقمهای مختلف ایرانی و خارجی
ودرختان غیر مثمر

نهالستان مهندس ظروفی:  ۰۹۱۲۵۴۵۲۲۴۸

------------------------------------


تمشك ميوه خودرو و فصلي طبيعت شمال:

تمشك ميوه خودرو و فصلي طبيعت شمال داراي ارزش غذايي بالايي است كه براي بسياري از خانواده‌هاي گيلاني چيدن و عرضه آن درآمد خوبي ايجاد مي‌كند. در آغاز فصل تابستان دستفروشان زيادي بويژه نوجوانان و جوانان در كنار جاده‌هاي گيلان مشغول فروش تمشك به مردم و گردشگران هستند

 خانواده‌هاي گيلاني علاقه زيادي به مصرف اين ميوه وحشي دارند و استفاده از آن به طور سنتي صورت مي‌گيرد و ارزش غذايي آن براي بسياري نامشخص است اما به نظر متخصصان اين ميوه داراي ارزش غذايي بالايي است.

متخصصان تغذيه مي‌گويند: تمشك ميوه خودرو و فصلي طبيعت شمال مي‌تواند بسياري از نيازهاي بدن را تامين كند.

"محسن مداح "متخصص تغذيه در اين‌باره گفت: تمشك ميوه فصلي شمال است و از نظر غذايي ميوه محسوب مي‌شود و مي‌تواند جايگزين ساير ميوه‌ها شود.


ادامه مطلب
منبع        منم کشاورز ، نویسنده مهندس ظروفی  | 

 

Instagram:   imfarmer

تولید و توزیع مرغوبترین نهال های اصلاح شده پیوندی
و زیباترین گیاهان آپارتمانی
تولید و عرضه نهال :

هلو  شلیل  الو  زردالو  سیب  گلابی  گیلاس  آلبالو  گوجه سبز  خرمالو و...
در رقمهای مختلف ایرانی و خارجی
ودرختان غیر مثمر

نهالستان مهندس ظروفی:  ۰۹۱۲۵۴۵۲۲۴۸

------------------------------------


درختان میوه ایران

 

 

 

فهرستی از درختان میوه و میوه هایی که از ایام گذشته در ایران وجود داشته و یا امروزه در کشورمان کشت می شود . در این نوشته سعی شده به نکته های کوچک ولی مفید نیز از میوه کاری اشاره کنیم  

میوه ها را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد .

·              میوه های استوایـــــــی (گرمسیری)                                  

·              میوه های مدیترانه ای

·              میوه های مناطق معتدل

·              میوه های بومی                                                                 

·              میوه های مغزدار

·              میوه های وحشی

·              میوه های غیرخوراکی

    درخت میوه

                                                 

آلبالو : بهترین راه تکثیر خوابانیدن است ولی با قلمه نیز تکثیر می شود .

ازگیل  : ( Mespilus germanica)  جزء میوه های شفت دار و زمان برداشت پائیز است .

انار : میوه انار یک سته است (berry) که کاسبرگ لایه بیرونی و یا پوست میوه را تشکیل می د هد و بهترین راه تکثیر؛ خوابانیدن است ولی با قلمه نیز تکثیر می شود .

آلو  : شامل چندین گونه وحشی و کشاورزی و میوه های هسته دارشفتهای نوع  Prunus ( آلو بخارا ؛آلو برقانی ؛ آلو قطره‌طلا و آلوکک )

انجیر: (Ficus spp ) نیمه گرمسیری  میوه در شاخه سال جاری تشکیل می شود و انواع دیگر( انجیرهندی – هلو انجیری )

آناناس :( Ananas comosus)  جزء میوهای استوایـی

انبه : ( Mangifera indica)  جزء میوهای همیشه سبز واستوایـی(گرمسیری) 

آووکادو : (Avocados)  جزء میوهای استوایـی

انگور ( مو) : نیاز به هرس زیاد دارد ؛ میوه مو به صورت جوانه های مخلوط جانبی روی شاخه های سال جاری تشکیل می شود .

آگلی : )پیوندی از پرتقال ، نارنگی و گریپ فروت , (  جزء مرکبات استوایی  

بادام  :( amygdalus communis)  جهت جلوگیری از سرمازدگی شکوفه از هورمون جیبرلین استفاده کنید .

بالنگ : ( citrus medica ) و جزء سیتروسهاست

به  : (gydonia oblanga دانه دار وجزء میوه های شفت دار

پاپایا (خربزه درختی)

پرتقال : دارای  گونه های شیرین و ترش است  ؛ جزء مرکبات استوایی

پسته  : مقاوم به خشکی و شوری

تمرهندی  : (Tamarindus indica) ؛ جزء میوهای استوایـی

تمشک ؛  تمشک سیاه : دارای گونه های متعدد است از طبقه rubus  

توت فرنگی : (Frigaria spp) میوه ای کاذب است  به هیچ وجه میوه محسوب نمی شوند اما در آشپزی به شکل میوه کاربرد دارد

خربزه : علائم رسیدگی نوک میوه نرم ؛ در ناحیه دم شیار به وجود بیایید وشبکه پوست برجسته شود و گیاهی از خانواده کدوئیان است

خرما : Phoenix dactylifera) ) ؛ ( تامار- رطب- خلال و کال مراحل مختلف رشدی میوه خرماست ) ؛ مقاوم به خشکی و شوری و تکثیر از  پاجوش

خرمالو  : ( Diospyros kaki) ؛ از میوههای بومی آسیاست

زرشک : نیمه گرمسیری

زیتون : نیمه گرمسیری

زالزالک  : (Crataegus spp. ) ؛ جزء میوه های شفت دار

زردآلو  : ((prunus armenica ؛ میوه های هسته دارشفتهای نوع  Prunus و دارای واریته هائی از جمله شکرپاره ؛ نادری و شاه  پسند مشهد می باشد

سیب : جزء میوه های شفت دار ؛ دانه دار ؛  به چهارپایه تقسیم می شوند : خیلی پاکوتاه EM9 .   پاکوتاه EM7,EM26 .  قوی EM2  . خیلی قوی         . EM 16

کوکبی (میوهٔ ستاره)

کیوی  : سفرس چینی Actinidia spp ))

گواوا (زیتون محلی) : ( (Psidium guajava ؛  جزء مناطق نیمه حاره ای

گیلاس : میوه های هسته دارشفتهای نوع Prunus    گلها روی شاخه های 2 ساله و 2 سال به بالا تشکیل می شود

گریپ‌فروت  : جزء مرکبات استوایی

گلابی :pyrus commonis)) ؛ جزء میوه های شفت دار ؛ گلها روی اسپورهای 2 ساله تشکیل می شود ؛ دانه دار ؛ پیوند مناسب اسکنه  ؛ دارای گونه های اروپا و آسیایی Pyrus spp   و تخمدان گلابی اپی جین است

لایچی  :( Litchi chinensis) ؛ جزء مناطق نیمه حاره ای

لیموشیرین  : حساس به سرما و جزء مرکبات استوایی  

موز  : جزء میوهای استوایـی

نارگیل : (Cocos spp) ؛ جزء میوهای استوایـی

نارنج  : مقاومت به امراض و نسبت به سرما  بیش از پرتقال

هلو :برای کشت هلو در اراضی قلیایی وآهکی پایه زرد الو – اراضی سنگین گوجه – اراضی سنگلاخی بادام  استفاده می شود – البته از خود هلو نیز می توان برای پایه استفاده کرد و میوه های هسته دارشفتهای نوع Prunus ؛ واریته های زودرس هلو قرمز رضائیه ؛ شاه پسند و انجیری دانشکده می باشد 0

 

 هندوانه : (Citrullus vulgaris ).  طالبی .  بادام ‌زمینی . بلوط ؛ توت .  خیار .

 

  دارابی .  ذغال‌اخته . شاه‌توت  شفتالو .  شلیل .  فندق .  کُنار .  لیمو

 

 ترش .  نارنگی . بلوط  .گوجه . گردو 

 

البته در ایران میوه های متعدد دیگری نیز وجود دارد که بصورت وحشی پرکنده اند و به دلایل مختلف استفاده نمی شوند و یا در مناطق محلی استفاده میشود .

 

 

 موفق باشید

    نویسنده : یدالله ظروفی

 

منبع        منم کشاورز ، نویسنده مهندس ظروفی  | 

 

Instagram:   imfarmer

تولید و توزیع مرغوبترین نهال های اصلاح شده پیوندی
و زیباترین گیاهان آپارتمانی
تولید و عرضه نهال :

هلو  شلیل  الو  زردالو  سیب  گلابی  گیلاس  آلبالو  گوجه سبز  خرمالو و...
در رقمهای مختلف ایرانی و خارجی
ودرختان غیر مثمر

نهالستان مهندس ظروفی:  ۰۹۱۲۵۴۵۲۲۴۸

------------------------------------