منـــم کشــــاورز     گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان - - درخت انار

گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان

تولید وفروش گیاهان آپارتمانی ونهال اصلاح شده پیوندی میوه ودرختان زینتی مثمر وغیر مثمر وگیاهان دارویی

درخت انار :

درخت انار :

 ميوه ايست نيمه گرمسيری ، بومی ايران ، درخت دير گل ، کمترين آسيب را از سرمازدگی بهاره می بيند، علاوه بر ميوه ،   گل نيز روی درخت ديده  می شود . مهمترين آفت انار کرم گلوگاه انار می باشد . انار ميوه ای سيخک دار می باشد . برای مبارزه بيولوژيک با کرم انار از زنبور (تريکو گراما) استفاده می شود. 

علل ترک خوردگی انار :

1.                    بی نظمی در آبياری انار

2.                   دير برداشت کردن ميوه از روی درخت و برخورد به پاييز سرد

نویسنده : مهندس یدالله ظروفی کارشناس تولیدات گیاهی

منبع        منم کشاورز ، نویسنده مهندس ظروفی  | 

 

Instagram:   imfarmer

تولید و توزیع مرغوبترین نهال های اصلاح شده پیوندی
و زیباترین گیاهان آپارتمانی
تولید و عرضه نهال :

هلو  شلیل  الو  زردالو  سیب  گلابی  گیلاس  آلبالو  گوجه سبز  خرمالو و...
در رقمهای مختلف ایرانی و خارجی
ودرختان غیر مثمر

نهالستان مهندس ظروفی:  ۰۹۱۲۵۴۵۲۲۴۸

------------------------------------